Chính sách đổi trả

+ Quý khách kiểm tra kỹ sản phẩm về tình trạng và kích thước trước khi ký nhận vào biên bản giao hàng. Mọi phản hồi và hỗ trợ đổi trả chỉ có giá trị trong biên bản giao hàng. 

Top