BÁO GIÁ THI CÔNG CỬA NHÔM KÍNH XINGFA, PMA, KENWIN, VIỆT PHÁP

Liên hệ
  • Còn hàng

A. BÁO GIÁ THI CÔNG CỬA NHÔM KÍNH, PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG VÀ CÁC CHỦNG LOẠI KÍNH

Chúng tôi chuyên sản xuất, thi công cửa nhôm kính xin gửi đến quý khách hàng báo giá tại nội thành, ngoại thành Hà Nội với các hạng mục chính như sau:

STT

 

HÌNH ẢNH MẪU                        

                       MÔ TẢ                                                                            

CỬA NHÔM XINGFA

(đ/m2)

CỬA NHÔM KENWIN

(đ/m2)

CỬA NHÔM PMA

(đ/m2)

CỬA NHÔM VIỆT PHÁP

(đ/m2)

1

Cửa đi 1 cánh

thi công cửa nhôm kính 1 cánh

 

 

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.750.000 1.550.000 1.450.000 1.150.000
2

Cửa đi 1 cánh có đố ngang

thi công cửa đi 1 cánh có chia đố

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.800.000 1.600.000 1.500.000 1.150.000
3

Cửa đi 1 cánh trên kính dưới pano

thi công cửa đi nhôm kính 1 cánh có pano

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.850.000 1.650.000 1.550.000 1.200.000
4

Cửa đi 2 cánh

thi công cửa đi nhôm kính 2 cánh

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.800.000 1.600.000 1.500.000 Hệ 4400 1.200.000
5

Cửa đi 2 cánh chia đố ngang

thi công cửa đi nhôm kính 2 cánh có đố ngang

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.850.000 1.650.000 1.550.000 Hệ 4400 1.250.000
6

Cửa đi 4 cánh mở quay

thi công cửa nhôm kính mở quay 4 cánh

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.900.000 1.700.000 1.550.000

Hệ 450

1.550.000

7

Cửa đi 4 cánh có Fix trên

thi công cửa đi mở quay 4 cánh có fix trên

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.900.000 1.700.000 1.550.000

Hệ 450

1.550.000

STT HÌNH ẢNH MẪU                 MÔ TẢ   

CỬA NHÔM XINGFA

(đ/m2)

CỬA NHÔM KENWIN

(đ/m2)

CỬA NHÔM PMA

(đ/m2)

CỬA NHÔM VIỆT PHÁP

(đ/m2)

8

Cửa sổ 1 cánh

thi công cửa sổ nhôm kính 1 cánh

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.650.000 1.550.000 1.450.000 1.150.000
9

Cửa đi 1 cánh có Fix

thi công cửa sổ nhôm kính 1 cánh có fix

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.650.000 1.550.000 1.450.000 1.150.000
10

Cửa sổ 2 cánh

thi công cửa sổ nhôm kính 2 cánh

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.650.000 1.550.000 1.450.000 1.150.000
11

Cửa sổ 3 cánh

thi công cửa sổ nhôm kính 3 cánh

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.850.000 1.650.000 1.550.000 1.200.000
12

Cửa sổ 4 cánh có Fix trên

thi công cửa sổ mở quay 4 cánh có fix trên

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.650.000 1.550.000 1.450.000 1.150.000
13

Cửa sổ 4 cánh có Fix trên và dưới

thi công cửa sổ nhôm kính có 4 cánh, có fix trên và fix dưới

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.200.000
14

Vách kính, ô Fix

thi công vách nhôm kính Xingfa, PMA, kenwin, Việt Pháp

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

1.350.000 1.300.000 1.200.000 1.000.000
15

Cửa sổ, cửa đi lùa 2 cánh

thi công cửa trượt lùa 2 cánh

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

Hệ 93

1.650.000

 

1.550.000

 

1.500.000

 

1.150.000

16

Cửa sổ, cửa đi lùa 2 cánh có Fix trên

thi công cửa trượt lùa 2 cánh có fix phía trên

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

Hệ 93

1.650.000

 

1.550.000

 

1.500.000

 

1.150.000

17

Cửa đi trượt lùa 4 cánh

thi công cửa trượt lùa 4 cánh

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

Hệ 93

1.650.000

 

1.550.000

 

1.550.000

 

1.150.000

18

Cửa đi trượt lùa 4 cánh có Fix trên

thi công cửa lùa 4 cánh có fix phía trên

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

Hệ 93

1.700.000

 

1.550.000

 

1.500.000

 

1.200.000

19

Cửa đi 3 ray trượt 5, 6 cánh

thi công cửa lùa 3 ray 6 cánh

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

Hệ 135

1.950.000

     
20

Cửa đi xếp trượt gấp 4, 6,8, 10 cánh

thi công cửa nhôm kính xếp trượt gấp 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 10 cánh

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

2.050.000 1.950.000    
21

Vách mặt dựng kính

vách mặt dựng nhôm Xingfa, nhôm Kenwin, nhôm Việt Pháp

- Độ dày Profile nhôm theo tiêu chuẩn

- Kính dán an toàn 6.38 trắng trong

- Keo silicon Apolo A500

- Gioăng EDPM kín nước 100%

- Ép góc bằng ke hoặc ke nhảy

2.200.000 2.200.000   1.600.000

 

XIN GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH BẢNG PHỤ KIỆN CỬA  NHÔM KÍNH ĐỒNG BỘ 100% CHÍNH HÃNG, BẢO HÀNH 2 NĂM

STT CHI TIẾT PHỤ KIỆN KINLONG AGVN GQ+Chun
A CỬA ĐI
1 Cửa đi mở quay 1 cánh, bản lề 3 cái, khóa đơn điểm 1.250.000 650.000 400.000
2 Cửa đi mở quay 1 cánh, bản lề 3 cái, khóa đa điểm 1.400.000 850.000 650.000
3 Cửa đi mở quay 2 cánh, bản lề 6 cái, khóa đơn điểm 2.050.000 850.000 600.000
4 Cửa đi mở quay 2 cánh, bản lề 6 cái, khóa đa điểm 2.200.000 1.050.000 850.000
5 Cửa đi mở quay 4 cánh, bản lề 12 cái, khóa đơn điểm 4.650.000 1.500.000 1.300.000
6 Cửa đi mở quay 4 cánh, bản lề 12 cái, khóa đa điểm 4.800.000 1.650.000 1.450.000
7 Cửa đi mở quay 4 cánh, bản lề 16 cái, khóa đa điểm 5.450.000 1.650.000 1.450.000
8 Cửa đi trượt, lùa 2 cánh tay khóa đa điểm  700.000 500.000 500.000
9 Cửa đi trượt, lùa 4 cánh tay khóa đa điểm  1.300.000 700.000 700.000
10 Cửa đi xếp trượt gấp 4 cánh tay khóa đa điểm 4.050.000 3.650.000  
11 Cửa đi xếp trượt gấp 6 cánh tay khóa đa điểm 5.850.000 5.450.000  
12 Cửa đi xếp trượt gấp 8 cánh tay khóa đa điểm 7.250.000 6.850.000  
B CỬA SỔ 
1 Cửa sổ mở quay 1 cánh, tay khóa đơn điểm bản lề chữ A 550.000 400.000 300.000
2 Cửa sổ mở quay 2 cánh, tay khóa đa điểm bản lề chữ A 1.000.000 700.000 450.000
3 Cửa sổ mở quay 4 cánh, tay khóa đa điểm bản lề chữ A 2.250.000 900.000 900.000
4 Cửa sổ mở hất 1 cánh, tay khóa đa điểm, bản lề chữ A, chống gió 600.000 500.000 500.000
5 Cửa sổ mở trượt 2 cánh chốt âm tự sập 350.000 350.000 350.000

 

Ghi chú: - Đơn giá trên đã bao gồm nhân công lắp đặt trong nội thành Hà Nội, khu vực quận Hà Đông

- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Cửa nhôm Kenwin vân gỗ đơn giá được tính bằng với cửa nhôm Xingfa Quảng Đông

- Cửa nhôm PMA vân gỗ đơn giá được tính bằng cửa nhôm Kenwin màu ghi ánh kim

- Sử dụng kính 6.38 trắng sữa đơn giá cộng thêm 30.000đ/m2

- Sử dụng kính an toàn 8.38 trắng trong đơn giá cộng thêm 65.000đ/m2

- Sử dụng kính cường lực 8mm đơn giá cộng thêm 95.000đ/m2

- Sử dụng kính cường lực 10mm đơn giá cộng thêm 180.000 đ/m2

- Sử dụng kính cường lực 12mm đơn giá cộng thêm 260.000 đ/m2

- Sử dụng kính 8.38 phản quang đơn giá cộng thêm 350.000đ/m2

- Sử dụng kính 10.38 phản quang đơn giá cộng thêm 450.000đ/m2

- Sử dụng kính hộp 19mm (5 cường lực + 9 chân không + 5 cường lực) đơn giá cộng thêm 450.000 đ/m2

- Sử dụng kính hộp 19mm (5 cường lực + 9 chân không + 5 cường lực) có nan nhựa trắng đơn giá cộng thêm 550.000 đ/m2

- Sử dụng kính hộp 19.38mm (5 cường lực + 6 chân không + 8.38 PQ) đơn giá cộng thêm 600.000 đ/m2

- Sử dụng kính hộp 19.38mm (5 cường lực + 6 chân không + 5CL cản nhiệt) đơn giá cộng thêm 800.000 đ/m2

- Các loại kính hộp phản quang, kính hộp cản nhiệt, kính rạn, kính dán cường lực an toàn, kính cường lực xanh lá, ... chúng tôi sẽ báo giá cụ thể theo từng loại kính và tư vấn độ dày kính phù hợp

- Đơn giá có thể thay đổi tăng hoặc giảm tùy thuộc vào điều kiện thi công và khối lượng thực tế của công trình

 

B. VÌ SAO LÀM CỬA NHÔM KÍNH XINGFA, NHÔM PMA, NHÔM KENWIN, CỬA NHÔM VIỆT PHÁP HÃY CHỌN TAKIWINDOOR

1. Chúng tôi có nhà xưởng được đầu tư chuyên nghiệp, các máy gia công hiện đại cho phép cắt, đột dập khóa, bản lề chính xác 100%. Sản phẩm chất lượng, đẹp hơn các xưởng gia công nhỏ

2. Sản lượng gia công và lắp đặt hàng đều, ổn định; thợ kỹ thuật với nhiều năm kinh nghiệm nên tay nghề cao, thao tác chính xác, ít sai sót

3. Takiwindoor có nhân viên KCS và qui trình kiểm soát nhất định nên chất lượng sản phẩm trước khi chuyển đi lắp đặt không có lỗi. Rất ít khi phải đi bảo hành

4. Sử dụng phụ kiện chính hãng đem lại lợi ít cho khách hàng và nhà cung cấp chân chính tạo được lòng tin với khách hàng. Xây dựng thương hiệu sản phẩm và đạt được năng suất cao (sản phẩm không bị lỗi, không bị hỏng, không phải bảo hành và thay thế, được khách hàng tin tưởng, chia sẻ giúp cho thương hiệu Công ty ngày càng lan tỏa)

5. Cam kết bảo hành đúng theo điều khoản hợp đồng, hỗ trợ sửa chữa, thay thế trong suốt quá trình sử dụng

C. CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI 

1. 100% sử dụng thanh nhôm nhập khẩu (XingFa, PMA, Kenwin) chuẩn của đại diện cung cấp tại Việt Nam; riêng cửa nhôm Việt Pháp sử dụng hãng nhôm Austdoor, Dinostar, Đô Thành, Trường Thành , Rico ...

2. 100% sử dụng phụ kiện chính hãng và thỏa thuận tại hợp đồng. Quý khách kiểm tra vật tư, phụ  kiện không đúng theo mẫu cửa và phụ kiện đã trình duyệt tại công trình chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về uy tín cũng như giá trị hợp đồng

3. Bảo hành sản phẩm đúng cam kết trong hợp đồng, đầu năm kiểm tra bảo trì miễn để sản phẩm hoạt động được tốt nhất

D. HÌNH ẢNH CÁC HỆ CỬA NHÔM CAO CẤP SAU KHI HOÀN THIỆN

 

Lắp đặt cửa nhôm Xingfa kính hộp tại Cầu Giấy

 

Thi công cửa nhôm mặt tiền vừa trượt vừa quay tại Thanh Xuân

 

Thi công vách ngăn nhôm kính PMA tại Hai Bà Trưng

 

Lắp đặt cửa nhôm Xingfa tại Hà Đông

Lắp đặt cửa nhôm Xingfa tại Hà Đông

 

Lắp đặt cửa nhôm Dinostar Ngọc Diệp tại Hoài Đức

Lắp đặt cửa nhôm Dinostar Ngọc Diệp tại Hoài Đức

 

CÔNG TY TNHH TAKIWINDOOR VIỆT NAM

Đ/c: Số 58E Cầu Đơ 4, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Xưởng sản xuất: KĐT Thanh Hà Cienco 5, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0941078682 (Zalo); Email: noithattaki@gmail.com

 

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TRONG NỘI THÀNH ĐỐI VỚI NHỮNG ĐƠN HÀNG TỪ 1M2 TRỞ LÊN (ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP KÍNH). TÍNH PHÍ ĐỐI VỚI NHỮNG KHU VỰC KHÁC. Xin vui lòng liên hệ Hotline 0903 231 209

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ HOTLINE: 0941 078 682

Top